آلفاباکستروریست‌ها بعد از حلب کجا می‌روند؟

حسن هانی زاده کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به نقش روسیه و چین در سرکوب گروهک های تروریستی و کمک به دولت قانونی سوریه اظهار داشت: سناریو بعدی در این دو کشور خواهد بود، یعنی سعی می کنند این گروه های تروریستی را از مرز افغانستان به روسیه و چین اعزام کرده تا مشکل آفرینی کنند و احتمالا نوبت بعدی آسیای میانه و قفقاز خواهد بود.

 


منبع این نوشته : منبع